Zkouškové otázky

Každá ústní zkouška na vysoké škole se neobejde bez série otázek, které se každý student musí naučit. Z otázek si student jednu až dvě vylosuje a hovoří o jejich problematice. V rámci přípravy na zkoušky je však nutné naučit se několik desítek otázek na každou z nich, k čemuž je potřeba vypracovat kvalitní studijní materiál. 


Struktura zkouškových a státnicových otázek

Každá z otázek musí být zpracována stručně, jasně a poskytovat co nejkvalitnější informace pro složení zkoušky. Obsah jednotlivých otázek se často propojuje, proto je dobré znát souvislosti mezi nimi. Materiály by měly být zpracovány přehledně, aby se jejich obsah šel snadno pochopit a naučit se. 


Zpracování podkladů pro zkouškové a státnicové otázky 

V závislosti na studovaném oboru a ročníku musí studenti VŠ vypracovat sérii studijních materiálů pro několik zkoušek během každého semestru. Opravdovou výzvou je pak vypracování 100-150 studijních otázek pro státní závěrečnou zkoušku. Samozřejmě je jde vypracovat ve skupině, ale týmová práce nemusí vždy fungovat. 

Pokud s otázkami na SZZ potřebujete pomoci, vyplňte formulář ke stažení a pošlete jej na terezabarinova@gmail.com