Zkouškové otázky

Každá ústní zkouška na vysoké škole se neobejde bez série otázek, které se každý student musí naučit. Z otázek si student jednu až dvě vylosuje a hovoří o jejich problematice. V rámci přípravy na zkoušky je však nutné naučit se několik desítek otázek na každou z nich, k čemuž je potřeba vypracovat kvalitní studijní materiál. 


Struktura zkouškových a státnicových otázek

Každá z otázek musí být zpracována stručně, jasně a poskytovat co nejkvalitnější informace pro složení zkoušky. Obsah jednotlivých otázek se často propojuje, proto je dobré znát souvislosti mezi nimi. Materiály by měly být zpracovány přehledně, aby se jejich obsah šel snadno pochopit a naučit se. 


Zpracování podkladů pro zkouškové a státnicové otázky 

V závislosti na studovaném oboru a ročníku musí studenti VŠ vypracovat sérii studijních materiálů pro několik zkoušek během každého semestru. Opravdovou výzvou je pak vypracování 100-150 studijních otázek pro státní závěrečnou zkoušku. Samozřejmě je jde vypracovat ve skupině, ale týmová práce nemusí vždy fungovat. S prací či brigádou nemusí mít všichni dostatek času pro zpracování všech potřebných materiálů. 

Pokud s vypracováním zkouškových nebo státnicových otázek Vy nebo vaše studijní skupina potřebujete pomoct, obraťte se na nás a my na základě Vašeho zadání zpracujeme potřebné podklady. Základní cena jedné strany činí 199 Kč a pro každou otázku doporučujeme, nechat si vypracovat zhruba 2 normostrany studijního materiálu. Svou nezávaznou objednávku můžete vyplnit zde:

Aby Vaše otázky byly zpracovány co nejlépe na míru Vašim potřebám, doporučujeme dodat vlastní zdroje jako studijní opory a skripta. Zdroje přijímáme pouze v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word nebo pdf.