Mentoring

Se správným vedením a postupy ušetříte až 100 hodin strávených zbytečnou prací 

Mentoring je speciálně vytvořená služba pro studenty kombinovaného a dálkového studia, kteří dokončují VŠ při práci na plný úvazek, podnikání nebo každodenní péči o děti a rodinu. Pomůže i dospělým studentům s poruchami učení jako dyslexie či dysortografie.

Na své bakalářské či diplomové práci budete dále pracovat s klidem a efektivně. 

Jak se to liší od práce vedoucího?

Vedoucí bakalářské či diplomové práce je "kontrolor," který hodnotí výsledek práce studenta. V textu označí chyby a pasáže, které chce po studentovi opravit, neříká mu ale, jak dále postupovat. Student pak pracuje v režimu pokus-omyl, kvůli čehož dochází k řadě chyb a ztrátě desítek hodin času. Tady dostanete přesný a konkrétní návod. Informace předávám jasně a pochopitelně, spolupráce je vedena v přátelském duchu. 


Jak mentoring probíhá v praxi? 

1. Vstupní konzultace - je kompletně zdarma, v krátkém rozhovoru mi sdělíte, s čím potřebujete poradit. Můžete zaslat i poptávkový formulář, který je níže ke stažení. Dále se podívám se na vaše podklady jako zadávací list, případně již zpracovaný text. Výsledkem je nezávazná kalkulace.

2. Mentoring na míru - doporučím vám a podrobně vysvětlím postupy, které jsou optimální pro váš typ závěrečné práce, téma a zvolenou formu výzkumu. Psaní vám půjde od ruky, dosáhnete lepších výsledků v kratším čase.

3. Zpětná vazba - pro vaše pokroky poskytnu zpětnou vazbu, abyste si ověřili, že postupujete správně. K nově napsané části práce nebo úpravě získáte revizi a kontrolu ještě předtím než ji pošlete vedoucímu.

Co přesně mentoring zahrnuje? 

Online konzultace - pokud potřebujete poradit s částí práce, která dosud není rozpracovaná nebo hotová, nejlepší řešení je konzultace online nebo po telefonu. Z konzultace můžete volně pořizovat záznamy. Osobní setkání lze dohodnout v Ostravě a okolí.

Kontrola a revize - pokud si nemůžete poradit s opravou již hotové práce nebo její části, zašlu vám revizi s kombinací poznámek v textu a videonávodu s nejvhodnějším postupem pro pokračování. Postup si můžete přehrávat kdykoli chcete. 

Metodické návody - pomohou vám při tvorbě důležitých částí práce jako teoretická východiska, úvod a závěr, výzkum a zpracování výsledků, diskuze či doporučení pro praxi.

Korekce a formátování - můžete si objednat stylistickou a gramatickou korekci již hotových prací, úpravu citací a dokončení formátování dle metodických pokynů univerzity.

Jaká je cena?

Ceny mentoringu se pohybují od 1 500 Kč výše. Finální cena je kalkulována individuálně podle potřebného času, rozsahu spolupráce, náročnosti tématu a úrovně zpracování. Cenovou nabídku si můžete nechat zpracovat nezávazně.

Kdy je vhodný čas na spolupráci?

Obrátit se na mě můžete v jakékoli fázi zpracování. Nezáleží na tom, zda opravujete hotovou práci nebo jste ještě vůbec nezačali. Spolupracovat lze po celou dobu psaní závěrečné práce i při jednotlivých částech. Záleží na vás. 

Budu dále v kontaktu s vedoucím práce? 

Ano, spolupracovat s vedoucím je pro dosažení kvalitních výsledků důležité. Práci budete tvořit v souladu s jeho požadavky a pomůžu vám s ním efektivněji komunikovat. 

Je tato spolupráce v souladu s pravidly univerzity?

Ano, díky mentoringu dosáhnete efektivnější práce a lepších výsledků, svou závěrečnou práci ale píšete sami. Je to podobné jako absolvovat kurz, jen v tomto případě je obsah na míru přizpůsobený tématu, požadavkům univerzity a aktuálnímu stavu vaší bakalářské či diplomové práce.