Norma ISO-690-2 v bakalářské a diplomové práci

31.05.2023
Vyznáte se v psaní citací? Jako vysokoškolský student pravděpodobně víte, že existují různé normy pro citování bakalářských prací. Přemýšleli jste někdy o tom, kde se tato pravidla vzala? Citační normy ISO-690-2 byly vyvinuty s cílem usnadnit život studentům a zajistit konzistentní odkazování ve všech bakalářských i diplomových pracích. V tomto příspěvku se podíváme na citační normu ISO-690-2, která je v Česku nejběžnější. Ať už citujete zdroje poprvé, nebo jste již zkušenými znalci akademického světa, podívejte se na ucelený přehled toho, jak tuto normu správně používat.


Citační norma ISO-690-2

Při psaní bakalářské nebo diplomové práce je důležité dobře rozumět citačním normám. Nejčastěji používanou normou v Česku je ISO-690-2, která poskytuje pokyny pro citování. Pochopení základů normy ISO-690 vám pomůže vyhnout se plagiátorství a zajistit, abyste řádně uvedli autory citovaných zdrojů. Jinými slovy zajistí, že vaši bakalářku pustí k obhajobě. Při používání normy ISO-690 je důležité uvádět všechny potřebné informace, jako je jméno autora, název díla, datum vydání, místo a rok vydání, a to ve správném pořadí. Vypadá to asi takto:


PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla kurzívou. Město vydání: Nakladatel, rok vydání. ISBN kód

Jak správně formátovat různé typy zdrojů

Psaní diplomové práce může být náročný úkol, zejména pokud jde o formátování různých typů zdrojů. Ať už píšete bakalářskou nebo diplomovou práci, každý typ zdroje se píše trochu jinak. Nejčastěji se citují:

Knihy

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

Internetové stránky

BAŘINOVÁ, Tereza. Bakalářky a diplomky - užij si skvělé posudky a pohodovou obhajobu. [online] 2023 [cit. 31.5.2023] Dostupné z: https://www.skolahroupodklady.cz/

Zákony

Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 12. vydání. Praha: Armex Publishing, 2022. ISBN 978-80-87451-89-2.

Na internetu hledejte spolehlivé zdroje

Při zpracování bakalářské nebo diplomové práce je jedním z nejdůležitějších kroků nalezení důvěryhodných zdrojů. Při obrovském množství informací, které jsou dnes na internetu k dispozici, může být náročné si vybrat. Existuje však několik tipů, kterými se můžete řídit, abyste měli jistotu, že používáte důvěryhodné a přesné zdroje. Jedním z užitečných tipů je hledat pro bakalářku zdroje, za kterými stojí renomované organizace nebo instituce s odbornými znalostmi ve vašem oboru jako ministerstva, úřady a jiné veřejné instituce, web vlády a jiné oficiální zdroje.

Vyhněte se Wikipedii, zájmovým webům a blogům (managementmania.com), amatérským a nepodloženým zdrojům. Omezte také používání novinových článků (novinky.cz, extra.cz), pokud neděláte přímo mediální analýzu. Ty do bakalářské ani diplomové práce určitě nepatří.

Pozor na chyby

Při sestavování zdrojů pro bakalářskou nebo diplomovou práci je důležité vyvarovat se běžných chyb, které mohou vést k neúmyslnému plagiátorství nebo nepřesnému citování. Mezi tyto chyby patří třeba to, že si nezkontrolujete správnost citací, použijete zastaralé formáty nebo správně nerozlišíte přímé citace od parafrázovaných materiálů. Generátory jako citace.com určitě pomůžou, ale často dělají v citacích chybky, které je potřeba opravit. Za tyto chyby se sice nevyhazuje, ale můžou vám za ně zbytečně snížit známku. Pro citace zahraniční literatury můžete použít např. citationmachine.net.

Pokud s psaním bakalářky tápete nebo máte spolužáka, který potřebuje odbornou pomoc, odkažte ho na nás. Pomůžeme vám s napsáním bakalářky nebo diplomky od A do Z.