Jak začít psát bakalářskou práci a opravdu ji dokončit

18.11.2023

Každý student vysoké školy se dostane do bodu, kdy musí začít psát bakalářskou práci. Zpočátku se to může zdát zdrcující, ale při správném přístupu to může být obohacující a přínosná zkušenost. Nebo taky nemusí. Prvním krokem k napsání vynikající bakalářské práce je výběr správného tématu. Brainstorming potenciálních témat a výběr takového, které vás skutečně zajímá, je zásadní, protože ovlivní vaši motivaci a kvalitu vaší bakalářské práce.

Začněte s osnovou

Jakmile si určíte své téma, dalším krokem je vytvoření komplexní pracovní osnovy. Osnova bude sloužit jako plán a zajistí, že se budete držet tématu a splníte potřebné požadavky. V této fázi však nemusíte nutně zamířit do knihovny. Nejlepší je mít pevnou základní osnovu bakalářské práce ještě před shromažďováním zdrojů, abyste se nedostali na vedlejší kolej. Poté, co máte dobrou osnovu, byste měli navštívit vedoucího bakalářské práce a nechat ji schválit, než začnete s psaním.

Jak dlouhá má být bakalářská práce?

Rozsah bakalářské práce se obvykle pohybuje někde mezi 30 a 50 stranami (nejčastěji 72 000 znaků), ale konkrétní délka závisí na univerzitě, fakultě nebo katedře. Počet znaků ve své bakalářské práci zjistíte na www.pocetznaku.cz. Bez ohledu na délku musí práce prokázat, že autor důkladně rozumí oblasti svého zkoumání. Na rozdíl od disertační práce nevyžaduje bakalářská práce nové výstupy či originální zjištění. Přesto vyžaduje silnou schopnost pracovat s odbornými texty, formulovat jejich vlastní pochopení a přesně je citovat. Než začnete psát, rozvrhněte si, jak dlouhé budou jednotlivé části. Teoretická a praktická část bakalářské i diplomové práce se nejčastěji dělí 50:50, rešerše odborné literatury mívá většinou rozsah přibližně 20 normostran u bakalářské práce a 25-30 normostran u diplomové práce.

Nezapomínáte na citace?

Citace jsou nezbytnou součástí každého akademického textu a psaní bakalářských a diplomových prací není výjimkou. Správné citování je zásadní, protože umožňuje, aby vaše bakalářská práce byla originální a nebyla plagiátem. Abyste se vyhnuli případným chybám, důrazně doporučujeme prostudovat citační normy a pokyny schválené vaší katedrou. Mohou existovat určité odchylky, proto se ujistěte, že znáte konkrétní požadavky vaší katedry. Můžete také využít online generátor citace, jako je www.citace.com.

Nezůstávejte jen u knížek

Pečlivá rešerše veškeré relevantní literatury je klíčová pro úspěšné napsání bakalářské práce. Důležité je neomezovat se pouze na knižní publikace, ale nezapomenout prozkoumat články z českých i zahraničních časopisů a vědeckých periodik. Je však nezbytné sledovat nejnovější zdroje, protože ty poskytují nejaktuálnější situaci v oblasti vašeho výzkumu. Výbornými zdroji, které máte k dispozici, jsou přístup do katalogů velkých knihoven, využití České národní bibliografie, Google Scholar, seznamy odkazů v odborných publikacích apod. Minimální počet odborných zdrojů je v bakalářské práci 15, u diplomové práce však požadují nejméně 25 zdrojů, ale může to být i více.

V jakém čase mám bakalářskou práci psát?

Při psaní bakalářské práce je důležité používat odpovídající gramatické časy. Volba časů může ovlivnit kvalitu bakalářské práce, stejně tak jako vnímání důvěryhodnosti a odbornosti autora. Použitý gramatický čas se zpravidla volí podle studovaného oboru. U autorů, kteří píší témata z oblasti zdravotnictví, se obecně upřednostňuje psaní bakalářské práce v množném čísle neboli autorského plurálu. Ten vytváří pocit spolupráce a podporuje používání důkazů a empirických údajů na podporu autorových tvrzení. Původem je pravděpodobně jeho užívání v praxi při komunikaci sestry s pacientem. Použití "my" u pacienta nevyznívá jako příkaz a často se proto preferuje.

U pedagogických témat se často používá kombinace autorského plurálu a třetí osoby jednotného čísla. Tím se zdůrazňují autorovy odborné znalosti a zkušenosti v dané problematice a zároveň se zachovává pocit objektivity. U manažerských témat bakalářských prací, včetně ekonomie, veřejné správy a bezpečnostního managementu, se obvykle používá třetí osoba jednotného čísla. Požadované jsou formulace jako "dle názoru autora" nebo "autor bakalářské práce se domnívá." Tento čas umožňuje autoritativnější a neosobnější tón, který je pro tato témata vhodný. Je však třeba poznamenat, že použití první osoby jednotného čísla je pro většinu bakalářských a diplomových prací zcela nepatřičné, pokud si to vedoucí nebo školitel výslovně nevyžádá.

Rozložte své psací síly

Nyní, když máte připravené téma, osnovu a potřebné zdroje, je čas začít psát bakalářskou práci. Důležitou radou, kterou je třeba mít na paměti, je stanovit si rozumné cíle. Vyhněte se prokrastinaci tím, že si stanovíte konkrétní milníky a termíny, které budou odpovídat vašemu časovému rozvrhu. To vám pomůže udržet si motivaci a správný směr. Kromě toho se ujistěte, že v průběhu psaní využíváte rad svého vedoucího bakalářské práce jako zdroj informací. Může vám poskytnout užitečnou zpětnou vazbu a poradit, jak vaši bakalářskou práci vylepšit. Důležité je také dělat si přestávky a dopřát si čas na načerpání sil. Psaní bakalářské práce může být dlouhý a stresující proces, ale nemusí být zdrcující. Nezapomeňte se soustředit, zůstat organizovaní a být odhodlaní vytvořit co nejlepší práci.

Zůstaňte soustředení i u praktické části

Při psaní bakalářské práce je klíčové pochopit správně si rozložit i proces výzkumu. Zásadní je vyčlenit si na výzkum a analýzu dostatek času a postupovat systematicky. Budete si muset vytvořit plán výzkumu, který zahrnuje identifikaci spolehlivých zdrojů a shromažďování relevantních údajů. Důležité je také uvědomit si veškeré etické aspekty související s výzkumem vaší bakalářské práce a zajistit, abyste dodržovali etické normy. Než začnete psát, je dobré požádat o radu svého vedoucího bakalářské práce, který vám může poskytnout zpětnou vazbu a pomoci vám udržet se na správné cestě. Konzultujte s ním koncepci výzkumu jako otázky v dotazníku či rozhovorech. Může být užitečné stanovit si milníky a termíny, které vám pomohou udržet si motivaci a neustále postupovat směrem ke konečnému cíli. Nakonec se připravte na to, že budete svou bakalářskou práci několikrát revidovat a upravovat a že si budete muset vyžádat zpětnou vazbu od ostatních, abyste se ujistili, že vaše bakalářská práce je srozumitelná, dobře podložená a účinně sděluje vaše myšlenky a výsledky výzkumu.

Shrnutí nejdůležitějších bodů

Začít psát bakalářskou práci může být náročný úkol. Rozdělení do zvládnutelných kroků z něj však může udělat dosažitelnější a přínosnější zkušenost. Při správném přístupu může být psaní bakalářské práce náročnou, obohacující a cennou zkušeností, která vám pomůže rozvinout výzkumné dovednosti, kritické myšlení a psaní, jež vám budou prospěšné v mnoha oblastech vašeho akademického i profesního života.

Před zahájením psaní je důležité stanovit si jasný časový plán. Stanovení termínů pro jednotlivé fáze procesu psaní vás může udržet na správné cestě a pomoci vám soustředit se. Ujistěte se, že máte dostatek času na výzkum, psaní, formátování a revizi. Začněte důkladným přehledem literatury, který vám může poskytnout pevný základ pro váš výsledek. Ten zahrnuje analýzu stávajícího stavu vašeho tématu ve vybraném subjektu a identifikaci mezer, které může vaše bakalářská práce pomoci řešit. Kromě toho je zásadní stanovit si na začátku osnovu, protože ta bude vodítkem vašeho psaní a vyvarujete se díky ní řadě zbytečných chyb a mazání textu, který s tématem vaší bakalářské práce nesouvisí.

A hlavně, nezapomeňte o sebe v průběhu celého procesu pečovat. Přestávky, organizace a hledání podpory u kolegů a poradců vám pomohou udržet si motivaci a produktivitu. Budete-li mít tyto tipy na paměti, budete na dobré cestě k napsání úspěšné bakalářské práce. 

Pokud by se přece jenom někde vloudila chybička a bylo už příliš pozdě, ozvěte se nám. Pomůžeme vám k dosažení těch nejlepších výsledků. Vaší bakalářskou práci budeme psát, jakoby byla naše vlastní. Podívejte se, jak s námi můžete spolupracovat.