Bez citací se žádná bakalářská ani diplomová práce neobejde

07.02.2023

Nezáleží na tom, jaký obor na vysoké škole studujete, jednou budete muset napsat seminární práci. A pokud VŠ chcete dokončit, tak i práci bakalářskou, popř. diplomovou. Ať už se pustíte do jakékoli z nich, citace budou vždy její důležitou součástí. Ukazují, že čerpáte z externích zdrojů, a pomáhají dodat důvěryhodnost vašim argumentům. Pro mnoho studentů však mohou být citační normy a styly opravdovým oříškem. V tomto článku získáte přehled o hlavních citačních postupech, díky čemuž si práci usnadníte. Tak pojďme na to...

1. Proč je důležité citovat

Správné citování je při psaní bakalářské nebo diplomová práce zásadní, vyhnete se totiž obvinění z plagiátorství. Každá myšlenka, která patří jinému autorovi, musí být jasně označena citací. Současně musí být citace zpracována dle vhodné citační normy a metodických pokynů univerzity. Vynechané nebo neúplné citace mohou vést k tomu, že práce nebude připouštěna k obhajobě. Citování sice zabere nějaký čas, ale v konečném důsledku hrají důležitou roli v uznání práce a jejím hodnocení.

2. Nejčastěji používané zdroje pro bakalářské a diplomové práce

Podle metodických pokynů většiny VŠ v Česku budete potřebovat nejméně 15 odborných knih pro bakalářskou práci a minimálně 25 knih pro práci diplomovou. Najít tolik citací může být složité, bohužel to ale není všechno. V každé závěrečné práci alespoň 1 z knih musí být zahraniční a stejně tak je nutné použít nejméně 1 odborný článek. Pro doplnění rešerše i výzkumu jsou povoleny internetové citace, musí však pocházet ze spolehlivých zdrojů. Internetové poklady jako Wikipedie bohužel nejsou na pořadu dne. Vhodné je používat weby oficiální weby veřejné správy, ministerstev, Český statistický úřad a podobně.

3. Typy citačních norem

Citační normy jsou důležitou součástí akademického světa. Pomáhají zajistit, aby bakalářské i další akademické práce dodržovaly určitou štábní kulturu. Dvě nejoblíbenější citační normy jsou ISO-690-2 a APA. Většina škol vyžaduje, aby jejich studenti při citování používali normu ISO-690, citace APA bývá spíše alternativou. Je tedy důležité zjistit, kterou normu vaše univerzita požaduje. Většinou to uvádí v metodických pokynech pro zpracování bakalářských a diplomových prací.

4. Styly citací

K rozmístění citací v textu se používají tzv. citační styly, které zajišťují správné odkazování na zdroje. Existují tři hlavní citační styly. Nejběžnější je harvardský (Bařinová, 2023), ten odkazuje na citace umístěné v závorkách přímo v textu. Druhý styl je známý jako citace pod čarou1 a spočívá ve vytváření horních indexů, které vedou k citacím umístěným v zápatí na konci stránky. Nakonec existují také číselné odkazy [1], tedy odkaz na zdroj uvedený v hranaté závorce. Na konci práce se pak používá abecední nebo číselný seznam zdrojů.

5. Automatické generátory citací

Automatické generátory jsou pro autory bakalářských a diplomový prací velkou úsporou času. V České republice je jedním z nejoblíbenějších dostupných generátorů web www.citace.com, který má uživatelsky přívětivé rozhraní a rychlé výsledky. Usnadňuje rutinní práci s citacemi a pokrývá všechny hlavní citační normy včetně ISO-690-2 a APA. Neumí však generovat internetové citace. Na ty existuje web www.generator-citaci.cz, který bohužel tyto normy nezvládá a žije si spíše vlastním životem.

6. Nejčastější chyby při citování

Nesprávné citace patří mezi nejčastější chyby, kterých se studenti při psaní bakalářské a diplomové práce dopouštějí. Tři nejčastější chyby zahrnují úplné vynechání citací, citace nerelevantních zdrojů a citace, které nedodržují metodické směrnice. Takové chyby mohou vést ke snížení známky nebo již zmíněnému nepřipuštění k obhajobě. Všechny citace by měly být před odevzdáním pečlivě zkontrolovány s ohledem na metodické směrnice, aby se předešlo zbytečným nedostatkům.

Citování vám umožní navázat na práci jiných a zároveň ji náležitě ocenit. Zní to docela jednoduše, ale mnoho studentů s tím stále bojuje. Pokud si nejste jisti, zda máte citace správně, požádejte o pomoc odborníka. Drobná investice nyní vám později ušetří čas a stres.