Časté dotazy - FAQ

1. Mohu zůstat zcela anonymní? 

Ano, své jméno a další údaje uvádíte pouze dobrovolně, požadujeme po Vás pouze telefonní číslo a emailovou adresu. Platební systém nevyžaduje znalost důvěrných osobních údajů. V případě, že svou identitu prozradíte, je pro nás samozřejmostí nakládat s Vašimi údaji eticky a diskrétně. 

2. Bude má práce originální? 

Rozhodně ano, Vaše podklady projdou anti-plagiátorskou kontrolou. Standardně je maximální přípustná hranice 15 % shody, u našich autorů povolujeme maximálně 10 % shodu s jinými dostupnými materiály. I zcela originální práce může vykazovat 1-2 % shody, je tomu tak kvůli seznamu literatury, kde se citace generují dle citační normy ČSN ISO 690:2011. 

3. Kolik textu vlastně obdržím? 

Jednou stranou textu se rozumí tzv. normostrana, která je mezinárodně definovaná jako 1800 znaků včetně mezer (30 řádků o 60 znacích, CCA 250 slov). Přestože práce může mít kvůli formátování, tabulkám a obrázkům fyzicky jiný počet stran, rozhoduje finální počet znaků od úvodu po závěr. Rozsah textu je tímto způsobem uznáván v naprosté většině českých vysokých škol, Evropě i po celém světě. 

4. Proč musím platit předem? 

Platba předem Vám umožňuje zůstat v anonymitě. V opačném případě bychom potřebovali znát Vaše bližší osobní údaje. Docházelo také k neetickému chování některých klientů, kteří odmítali doplácet své závazky. Jejich jednání nás vedlo k potřebě pohledávky vymáhat, proto nyní vyžadujeme platbu předem. V případě nespokojenosti máte vždy právo práci reklamovat a požadovat její úpravu nebo vrácení peněz. Pokud budou prokázány rozsáhlé nedostatky ze strany autora, Vaše peníze Vám budou vráceny.

5. Proč si mám vybrat právě Vás?

Na internetu můžete nalézt více poskytovatelů stejných služeb, mnohdy levnějších. U nás chceme zajistit maximální kvalitu vypracovaných podkladů, k čemuž patří i zajištění vyšších odměn pro zpracovatele. Jako zakladatelka webu jsem více než pět let vypracovávala práce pro zhruba 10 současných konkurentů a mnozí z nich nabízí autorům minimální ohodnocení. Mnohdy se ke mě dostaly k opravení nebo nahlédnutí podklady s velmi nízkou kvalitou, které nebyly připuštěny k obhajobě a firma tak klientovi způsobila nemalé komplikace. 

Naši zpracovatelé jsou nadstandardně ohodnoceni a očekáváme od nich také nadstandardní spolupráci a výkon. 

6. Jak si mohu objednat Vaše služby?

Je to velmi jednoduché, stáhněte si náš objednávkový formulář a vyplňte do něj své požadavky. Poté jej zašlete na e-mail info.skola.hrou@gmail.com, můžete přiložit i své vlastní dokumenty se zadáním nebo rozpracovanou bakalářskou, diplomovou či seminární prací. Po obdržení zprávy  Vám vystavíme cenovou nabídku vzhledem k náročnosti a rozsahu práce a po Vašem potvrzení ihned kontaktujeme naše autory s pracovní nabídkou. Do 24 hodin vás informujeme, zda jsme pro Vás nalezli vhodného autora. Objednávkový formulář zdarma ke stažení:  

7. Jak mohu proces urychlit při expresním zpracování? 

Svůj objednávkový formulář prosím zašlete co nejrychleji na náš e-mail a telefonicky nás kontaktujte na čísle 733 427 197.

8. Mám ke své práci dotazy, mohu se doptat na věci, kterým nerozumím? 

Ano, tuto možnost samozřejmě poskytujeme. Napište nám e-mail s dotazy ohledně Vaší práce, my jej přepošleme přímo Vašemu zpracovateli, od něhož dostanete všechny potřebné informace. Se zpracovatelem Vám umožníme komunikovat.

9. Moje práce má objektivní chyby, co mohu dělat? 

Pokud mají vypracované podklady objektivní vady v odbornosti či stylistice, informujte nás prosím a my pro Vás v co nejkratším čase sjednáme opravu textu s Vaším zpracovatelem.