Podklady

Pokud zpracování závěrečné práce není vaše parketa nebo na něj nemáte čas, mohu vám od tohoto břemene odpomoci. Stačí předat zadání práce a potřebné pokyny, na základě kterých pro vás po částech připravím kompletní dílo. Zakázky většinou s klienty dělíme do dvou fází dodání a plateb. Práci můžete dle libosti konzultovat se svým vedoucím, zvykem je posílat ke schválení nejen hotové části, ale i návrhy dotazníku či koncepce výzkumů. Hotové dokumenty se zasílají včetně potřebné metodické úpravy a formátování. Prakticky tedy není nutné se na zpracování podílet vlastní rukou.  

Podklady pro seminární práce 

od 350 Kč/normostrana

Podklady pro závěrečné práce 

bakalářské, diplomové, absolventské, MBA aj.

od 500 Kč/ normostrana


Co ke zpracování podkladů patří? 

Zpracování zadávacího listu (pokud ještě není hotov) - ANO

Rozdělení na více splátek - ANO

Zpracování poznámek vedoucího - ANO 

Antiplagiátorská kontrola v systému "odevzdej" - ANO

Stylistická a jazyková korektura - ANO

 Citace podle pokynů univerzity - ANO 

Formátování a úvodní strany - ANO 

Povinné přílohy - ANO

Prezentace k obhajobě - ANO

Finální kalkulace se odvíjí od délky práce a náročnosti tématu. Každá práce má odlišné nároky na zpracování v závislosti na tématu a metodickém postupu. Normostrana je běžně využívaná jednotka měření pro závěrečné práce, přičemž 1 normostrana se rovná 1800 znakům včetně mezer, případně 250 slovům.