Bakalářky a diplomky

Užij si skvělé posudky a pohodovou obhajobu 

Postup spolupráce

Snažíme se, aby spolupráce pro vás byla co nejjednodušší a nejpohodlnější. Proces začíná poptávkou a kalkulací, které jsou nezávazné. Můžete prozkoumat možnosti a získat odhad ceny bez jakýchkoliv závazků z vaší strany. Stačí během 2 minut vyplnit tento dotazník:

Jakmile se dohodneme na podmínkách, je spolupráce obvykle rozdělena do dvou splátek, ale můžeme se přizpůsobit až čtyřem. Každá fáze zpravidla zahrnuje zpracování textu v rozsahu 10-30 normostran.

Každou dodávku obdržíte včas a doporučujeme vám práci přečíst a konzultovat s vaším vedoucím. Poskytujeme plnou zákaznickou podporu a případné úpravy jsou zahrnuty v ceně.

Kontrolu originality bereme vážně, každou práci projíždíme antiplagiátorským systémem. Spolupráce může probíhat anonymně, osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR.

Termíny

Čas je vzácný zdroj, a proto vždy dbáme na to, aby naše dodávky byly provedeny v očekávaném termínu. Obvykle je naše optimální doba zpracování 10 normostran týdně, přibližně tedy 40 stran za 4 týdny (BP) a 60 stran za 6 týdnů (DP). Uvedené termíny jsou orientační a lze je zkrátit.

Nabízíme také možnost expresního dodání, s 50% příplatkem ke standardní ceně práce. Nejkratší možný čas pro zpracování je 40 stran za 10 dní a 60 stran za 14 dní. 

Ceny

Nižší ceny se kalkulují pro méně složité rešerše odborných knih (teoretické) a dotazníky, vyšší ceny pro rozhovory, případové studie, popř. náročnou práci s větším množstvím odborných článků.

Podklady pro seminární práce 

od 400 Kč/NS

Podklady pro závěrečné práce 

bakalářské, diplomové, absolventské, MBA aj.

od 450 Kč/ NS

Normostrana (NS) se počítá jako 1800 znaků včetně mezer, na univerzitách je počítají stejně.  Průměrná cena se u BP pohybuje kolem 19 900 - 29 900 Kč (40-45 normostran), u DP kolem 24 900 - 34 900 Kč (60-65 normostran). Většinou se ceny prací drží uprostřed daného rozmezí. U částečného zpracování se cena krátí úměrně počtu normostran. 

Od roku 2018 jsme vytvořili přes 400 podkladů pro bakalářské a diplomové práce, za které byli studenti hodnoceni známkami 1-2 (A-C). Výhodou dobrého známkování je klidnější a kratší obhajoba. 


Tohle může být i vaše RECENZE


Obory

Spolupráce s námi je pohodová a příjemná. Obraťte se na nás a pomůžeme vám vypracovat tu nejlepší závěrečnou práci. Pro příklad uvádíme naše oblíbené obory, se kterými máme hromady zkušeností.

Andragogika - vzdělávání dospělých i trend celoživotního vzdělání patří mezi velmi populární témata.

Management - pomůžeme s jakoukoliv prací v klasickém studijním oboru Ekonomika a management, včetně bankovnictví a financí.

Mezinárodní vztahy - aktuální a zajímavá témata z mezinárodních vztahů nás vždy obohatí.

Ošetřovatelství - často spolupracujeme se všeobecnými sestrami, zejména na pracích s tématy v managementu, edukaci či vzdělávání ve zdravotnictví.

Pedagogika - patří k hojně zpracovávaným oborům, požádejte o pomoc s prací v oborech jako učitelství I. a II. stupně, speciální pedagog, asistent pedagoga a další.

Policejní akademie - obraťte se na nás i pokud studujete bezpečnostní management, kriminalistiku nebo jakýkoliv jiný obor pro bezpečnostní sbory.

Psychologie - rádi zpracujeme témata v této oblasti dle vašich požadavků.

Sociální práce - i tyto práce patří do našeho portfolia služeb.

Veřejná správa - klasický studijní obor, spolupracujeme s mnoha studenty z řad státních zaměstnanců.

Prakticky můžeme s pomoci s jakoukoliv prací, která má obsahovat klasickou rešerši literatury a výzkum s využitím dotazníků, rozhovorů nebo případových studií. U technických oborů pomůžeme s teoretickou částí. 

Pokud vás možnost spolupráce zaujala, vyplňte dotazník, kde specifikujete své téma. Je nezávazný a zabere jen 2 minuty.